Jdi na obsah Jdi na menu
 


Degustace

Nabízíme realizaci posezení pro větší i menší skupinky lidí.

Sklep se nachází uprostřed obce Blatbnice pod Svatým Antonínkem.Ve sklípku je 50 + 20 míst k sezení a taneční prostor.  

 

Degustace se provádí vždy od všech aktuálně dostupných vzorků vín ve sklepě.


Odrůdy pěstované v oblasti Blatnice

 

 

Muller – Thurgau

Odrůda  MZ byla vyšlechtěna v roce 1882 prof. Millerem, který pocházel ze Švýcarského kantonu Thurgau a šlechtění prováděl v Geisenheimu.Uvádí se, že se jedná o křížení RR se SZ, jak vystihuje i její synonymum, ale poslední poznatky nasvědčují tomu, že odrůda vznikla křížením Ryzlinku rýnského s Chrupkou bílou (Courtillier). Během sta let od svého vzniku se MT stačil významně rozšířit po všech severních vinohradnických oblastech Evropy. V Německu je po Ryzlinku rýnském druhou nejčastěji pěstovanou odrůdou, v Rakousku se pěstuje na necelých 8 % vinic, dále je pěstován v Maďarsku, na Slovensku a ve Švýcarsku. Před šedesáti lety se u nás začínal pokusně pěstovat na několika místech a dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou. Pěstuje se na  více než 17 % plochy vinic ČR, přičemž trend směřuje ke značné redukci – většina porostů již překročila stáří dvacet let. Průměrný věk vinic osázených touto odrůdou činí 17 let. Nejčastěji se pěstuje v českém vinařském regionu a v mutěnické vinařské oblasti.

 

Veltlínské zelené

Pravděpodobně pochází z Rakouska kde je i nejvíce rozšířeno. Tvoří tam 37 % celkové produkce vína. Dále se pěstuje na Moravě, západním Slovensku a v Maďarsku. V Čechách se nepěstuje, na Moravě tvořilo VZ ještě před pětašedesáti lety 30 % plochy vinic. Je to stará odrůda na Moravě již dlouho pěstovaná. V současnosti se na celkové výměře vinic na Moravě podílí 18 % a je tím absolutně nejpěstovanější odrůdou révy vinné v České republice. V posledních letech se projevuje trend k mírnému snižování ploch VZ. Průměrné stáří vinohradů osázených touto odrůdou v současné době činí 18 let. Nadprůměrně je zastoupena ve vinicích vinařských oblastí znojemské, velkopavlovické a Podluží.

 

Ryzlink vlašský

Původ není jednoznačný. Pěstuje se v jihovýchodní Evropě, především v Maďarsku, bývalé Jugoslávii, Bulharsku, Rumunsku, Rakousku, SNS, na Slovensku a na Moravě. Pro český region je příliš pozdní a z toho důvodu se tam nepěstuje. Na Moravě se začal sázet kolem roku 1900, nyní jeho podíl na celkové ploše vinohradů tvoří necelých 14 % s tendencí ke snižování. Průměrný věk ve vinohradech ČR činí 19 let. Je třetí nejčastěji pěstovanou odrůdou v České republice. Nyní se nadprůměrně podílí na výsadbách vinohradů ve vinařské oblasti mikulovské a Podluží.

 

Ryzlink rýnský

Původ odrůdy není dosud vyjasněný, předpokládá se, že byla vyselektována v okolí horního toku Rýna z révy lesní. V každém případě se do všech vinohradnických oblastí rozšířila z Německa, kde nyní zabírá téměř 22 % plochy všech vinic. Je považována za nejkvalitnější odrůdu severních vinohradnických oblastí. Rozšířena je po celém světě. RR byl rozšířen na území naší republiky řádem sv. Benedikta v 17. století. Jiné prameny uvádějí, že k nám byl dovezen již za vlády Karla IV., tedy ve 14. století, ale v samotném Německu se uvádí teprve v roce 1435. Kolem roku 1935 tvořil RR na našem dnešním území přibližně 13 % rozlohy vinic. V roce 1998 se podílel na celkové ploše vinic ČR necelými 5 % s tendencí mírného zvyšování. Průměrný věk činil 14 let. Největší podíl ve vinohradech zaujímá v českém vinařském regionu, dále pak ve vinařské oblasti Podluží, ve znojemské a strážnické vinařské oblasti.

Chardonnay

Ve většině znaků připomíná RB, dříve se ve Francii pěstovalo spolu s RB s názvem Pinot blanc Chardonnay. Od roku 1896 se považuje za samostatnou odrůdu. V Alsasku se pěstuje na menších plochách než RB, opačně je tomu v Burgundsku. V Trentinu, okolí St. Michael v Itálii, je nejčastější odrůdou révy vinné. Na Moravě a v Čechách se spolu s RB pěstuje od nepanšti. Nyní tvoří 1,6 % vinic ČR s tendencí k dynamickému růstu (od roku 1994). Průměrný věk činí 4 roky a je tak nejnižší ze všech odrůd pěstovaných v ČR. Největší plochy této odrůdy jsou v mikulovské vinařské oblasti. Vyžaduje nejlepší polohy. V poslední době patří k nejmódnějším bílým odrůdám. V Listině povolených odrůd (LPO) bylo zapsáno roku 1994.

André

Vznikla ve ŠS ve Velkých Pavlovicích v roce 1961, kde ji vyšlechtil ing. Horák. Nazvána bylo na počest Ch. K. Andrého (1763 - 1831), který v Brně založil první spolek pro šlechtění ovoce na světě a podnítil tak zájem o získávání nových odrůd křížením. V Čechách se André pro své pozdní zrání téměř nepěstuje, na Moravě tvoří 1,3 % plochy vinohradů s tendencí k pomalému poklesu. Do LPO bylo zapsáno v roce 1980. Průměrný věk porostů se pohybuje kolem 12 let. Nadprůměrně se pěstuje ve vinařské oblasti brněnské, Podluží, mutěnické a bzenecké.

Frankovka

Je to stará odrůda, původ je nejednoznačný, snad pochází z Dolního Rakouska nebo Chorvatska. Pěstuje se  Rakousku (Burgenland), Maďarsku (Eger), Německu, na Slovensku, na Moravě a v SNS. V minulém století to byla nejčastější odrůda na Moravě, po roce 1900 ji začal nahrazovat Modrý Portugal. V českém vinařském regionu se pro své pozdní zrání nepěstuje, v moravském regionu tvoří její podíl na celkové ploše vinic již pětašedesát let 4 – 5 %, v současnosti se projevuje trend k mírnému zvýšení plochy. Průměrný věk vinic osázených touto odrůdou činí 12 let. Je druhou nejrozšířenější modrou odrůdou na Moravě. V současnosti se nejvíce pěstuje ve vinařské oblasti bzenecké, strážnické, brněnské, velkopavlovické a Podluží.

Zweigeltrebe

Vyšlechtil ji ředitel vinařské školy v Klosterneuburgu dr. Fritz Zweigelt v roce 1922. O její rozšíření se zasloužil po druhé světové válce dr. Lenz Moser. Nyní je v Rakousku nejrozšířenější modrou odrůdou a na celkové produkci vína se podílí téměř 8 %. Ve druhé polovině šedesátých let, v období do obsazení Československa spojeneckými vojsky, se tato odrůda dovezla na Moravu. Dnes se podílí 2,3 % na výměře vinic ČR, ale její plocha již začíná pomalu klesat, neboť se nesází. Do LPO byla odrůda Zw zapsána v roce 1890. Nyní průměrný věk vinic osázených touto odrůdou činí 17 let. Největší podíl vykazuje ve vinicích vinařské oblasti mostecké, brněnské, mutěnické a strážnické.